Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

 
 
wersja 2005.05.23.b
 
 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

 

 

 
"Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski" powstał na podstawie map geologicznych ścięcia poziomego, profilów otworów wiertniczych, danych opublikowanych i archiwalnych /geologicznych i geofizycznych/ oraz informacji z istniejących baz danych. Dla konstrukcji modelu, opierającego się na profilach otworów wiertniczych została utworzona specjalna baza tych otworów. W bazie znajduje się około 4 000 otworów wiertniczych przebijających rzędną –500 m, przy czym analizie i weryfikacji poddano około 20 000 otworów wiertniczych. Model przestrzenny został skonstruowany  w układzie geodezyjnym „1992” i przedstawia budowę geologiczna Polski  od – 6 000 m do – 500 m.
 
   
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::