Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 
Mapy zasięgów (przykłady)
 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  


Mapa zasięgu triasu.

Mapy zasięgu permu.

   
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::