Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Mapy zasięgów (przykłady) trias
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::