Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Mapa powierzchni spągowej Kenozoik starszy
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

stratygrafia
Kenozoik starszy
  Kreda
  Jura
  Trias
  Cechsztyn
  Perm dolny
  Utwory starsze
od permu
  Podłoże krystaliczne
 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::