Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Mapa powierzchni spągowej Jura
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

stratygrafia
  Kenozoik starszy
  Kreda
Jura
  Trias
  Cechsztyn
  Perm dolny
  Utwory starsze
od permu
  Podłoże krystaliczne
 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::