Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Mapy ścięcia poziomego bez uskoków
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

głębokość

stratygrafia

[m n.p.m.]

Neogen
-500   Kreda górna
  -1000   Kreda dolna
  -1500   Jura górna
  -2000   Jura środ.
  -2500   Jura dolna
  -3000   Trias górny
  -3500   Trias środ.
  -4000   Trias dolny
  -4500   Perm górny
  -5000   Perm dolny
  -5500   Utwory starsze od permu (swiatło z NW)
  -6000  
      KARPATY
      Flisz karpacki (nie-rozdzielony)
     
      Karpaty wewnętrzne
     
 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::