Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 
Mapy ścięcia poziomego
 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  


Mapy ścięcia poziomego z uskokami.

Cięcie od -500  do -6000 m n.p.m. co 500 m. Podłoże - utwory krystaliniku.


Mapy ścięcia poziomego bez uskoków.

Cięcie od -500  do -6000 m n.p.m. co 500 m. Podłoże - utwory starsze od permu.


   
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::