Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Modele 3D

Przekroje
 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

  A B C

 D

E F  
   
6 6'
5 5'
4 4'
3 3'
2 2'
1 1'
  A' B' C'

 D'

E' F'  
   
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::