Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Modele 3D

Przekroje F-F'
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

stratygrafia
Neogen
Kenozoik starszy
Kreda
Jura
Trias
Perm
Utwory starsze
od permu
KARPATY
Fisz karpacki
(nierozdzielony)
 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::