Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Modele 3D

Przekroje E-E'
 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  


Przekrój E-E'
- przebieg południkowy;
- przez cały model od -500 do 6000 m n.p.m.

Przekrój E-E'
- przebieg południkowy;
- przez utwory młodsze od permu

   
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::