Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Modele 3D

Przekroje 2-2'
 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  


Przekrój 2-2'
- przebieg równoleżnikowy;
- przez cały model od -500 do 6000 m n.p.m.

Przekrój 2-2'
- przebieg równoleżnikowy;
- przez perm i utwory młodsze od permu

   
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::