s Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski
 

Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Mapa otworów przewiercających Perm dolny
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

 otwory
  nawiercające
  przewiercające

stratygrafia
     
    Kenozoik
starszy
  Kreda
  Jura
  Trias
  Cechsztyn
Perm dolny
    Podłoże
krystaliczne
 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::