Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
 

Mapa miąższości Kreda górna
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

miąższość - skala barw

stratygrafia
    Neogen
Kreda górna
  dolna
    Jura górna
  środkowa
  dolna
    Trias górny
  środkowy
  dolny
    Perm górny
  dolny
    Paleozoik (bez permu)
 
    Podłoże krystaliczne
    KARPATY
    Flisz karpacki (nierozdzielony)
 
 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::