Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
wersja 2005.05.23.b

Modele 3D

Model bryłowy 10
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

stratygrafia
Neogen
Kenozoik starszy
Kreda
Jura
Trias
Perm
Utwory starsze
od permu
KARPATY
Fisz karpacki
(nierozdzielony)
 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::