Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
wersja 2005.05.23.b

Modele 3D

Modele bryłowe (przykłady)
 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

 

   
   
     
     
     
     
   

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::