Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
wersja 2005.05.23.b

Modele 3D

Blokdiagram 2 (przykład)
Objaśnienia
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  

stratygrafia
Kreda
Jura
Trias
Perm
Utwory starsze
od permu
 
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::