Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
wersja 2005.05.23.b

Modele 3D

Blokdiagramy (przykłady)
 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  


Blokdiagram 1
- przekroje południkowe i równoleżnikowe;
- na podłożu starszym od permu;
- interwał poziomy 40 km;
- przewyższenie x8

Blokdiagram 2
- przekroje południkowe i równoleżnikowe;
- na podłożu starszym od permu;
- interwał poziomy 40 km;
- przewyższenie x8

Blokdiagram 3
- przekroje południkowe i równoleżnikowe;
- na podłożu starszym od permu;
- interwał poziomy 40 km;
- przewyższenie x8

   
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::