Przestrzenny model wgłębnej

budowy geologicznej Polski

   
 
wersja 2005.05.23.b

Animacje 3D

 
 
 

Mapy

Modele 3D

Animacje 3D  

GIS  


  Dostępne pliki animacji
    Mapy ścięcia od -500 do -6000 m n.p.m., w interwale co 20 m.
       
    Podnoszenie brył wydzieleń.
       
    Podnoszenie powierzchni wydzieleń.
       
    Przekroje południkowe.
       
    Przekroje równoleżnikowe.
       
    Przekroje o przebiegu SW-NE

   
 

:: sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ::

:: wykonano na zlecenie Ministra Środowiska ::